Kostnader ved firmabil

Beregnet månedlig skattekostnad firmabil
0 kr

Årlig lønnspåslag
0

Fellesskatt
0

Trygdeavgift
0

Trinnskatt
0

Årlig skatt
0

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, blir fordelen fastsatt forholdsmessig i forhold til det antall påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Fordelen for bruk av firmabil beregnes av bilimportørens listepris ved førstegangsregistrering. Tilleggsutstyr skal tillegges listeprisen etter forhandlerens prisliste. Hvis dette ikke finnes, er det faktisk anskaffelsespris som skal brukes.

Med forbehold om feil og mangler.